กินรีร่อน

       กินรีร่อน เป็นการแสดงที่รวมการแสดงสองชุด มาไว้ในชุดเดียวกัน เพื่อให้น่าสนใจ แปลกตายิ่งขึ้น การแสดงชุดนี้ได้รับความนิยมยกย่องอย่างมากในด้านความวิจิตรสวยงาม ของกระบวนท่ารำ และเครื่องแต่งกาย โดยชุดแรกคือ กินรีร่อนเป็นการรำในฉากหนึ่ง ที่นางมโนราห์และพี่ ๆ บินมาเล่นน้ำที่สระอโนดาษ เขาไกรลาศ ชุดนี้เป็นการรำที่สวยงามมาก ประกอบกับดนตรีที่ไพเราะ และการแสดงอีกชุดหนึ่งที่นำมารวมกันไว้คือ ชุดการรำมโนราห์ ซึ่งอยู่ในเรื่องมโนราห์ โดยท่านผู้หญิงหม่อม แผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ มโนราห์บูชายันต์ เป็นการรำของนางมโนราห์ ก่อนที่จะแกล้งโดดเข้ากองไฟ เพื่อบินหนีไป